Препарат за фугиране на каменни и бетонни павета, както и на плочи и клинкерни покрития на откритоКачествени характеристики

-Площи, ползвани от пешеходци и                          - напълно готов за работа материал

  случайно преминаване на леки автомобили

-за фуги, по-широки от 5 мм                                  - при слаб дъжд може да се обработва

- при дълбочина на фугите над 30 мм                   - не е нужна защита и покритие при слаб дъжд

- силно водопропусклив                                         - може да се работи при 0˚С

- устойчив на замръзване и въздействие на сол   - съответства на екологичните изисквания

 

Начин на работа

Подготовка

Фугите се почистват в  минимална дълбочина от поне 30 мм. Повърхността предварително основно да се почисти от всякакви замърсявания. Съседните повърхности трябва да бъдат защитени с подходящи, добре закрепени покрития.

Предварително навлажняване

За да се намали гланцовия блясък на каменната повърхност ( паветата – б.пр.) и да се постигне по-добро уплътняване, се препоръчва предварително достатъчно навлажняване.

Обработка

Отварят се кофите, разрязва се фолиото и сместа се разпределя върху площта, която ще се фугира. С гумено скуиджи или твърда метла се разпределя и вкарва дълбоко във фугите, като същевременно достатъчно добре се уплътнява. Последното се постига и чрез последващо овлажняване с водоструйка. Впрочем това се препоръчва само при площи със силно водопропусклива основа, както чакъл, баластра(чакъл и пясък- б.пр.), филц или пясък. Впоследствие не добре запълнените фуги се допълват до необходимото равнище. Не бива да се допуска да остава вода по повърхността на пресните фуги.

Окончателно почистване

Излишните количества от сместа се събират с мека метла, като тя се движи диагонално на посоката на фугите. Този материал не се използва повторно.

Окончателна обработка

При слаб и ситен дъжд  не  е нужно да се поставя защитно покритие. При продължителен или силен дъжд трябва да се осигури 24- часова защита на прясно фугираната повърхност. За тази цел защитното покритие (строително фолио/ найлон) се поставя директно върху съответната площ. Чрез незабавно добавяне на вода (сместа в кофата да се покрие напълно с вода, като след това се постави капакът) неупотребеното количество от материала в отворената кофа може да остане годно за употреба в рамките на следващите 30 дни.

Важни указания

Прясно фугираните площи, които допълнително са навлажнени с вода, имат значително по-дълго време на втвърдяване ( при температура около +20 ºС и 65% относителна влажност на въздуха= 48 часа). При обработка без вода (без предварително навлажняване на повърхността и последващо намокряне на вкараната вече смес във фугите) след 12 часа при горепосочената температура площта може да се преминава от пешеходци, а след около 3 дни може да поема вече пълно натоварване. По-високите температури ускоряват, а по-ниските температури удължават времето за втвърдяване. При обработката може да се получи гланцово покритие, което променя леко цвета на камъка и предпазва от замърсявания. След известно време гланцът се губи. В случай на съмнение препоръчваме първо да се обработи пробна/пилотна площ.

Внимание: FUGLI®Feste Pflasterfuge има собствена миризма. В течение на времето тя изчезва след периода на втвърдяване. Във връзка с това препоръчваме продуктът да се използва върху  проветриви площи на открито, т.е. да няма застояване на въздуха.

Параметри при обработката

Време на обработка:                      30 минути при около+20ºС

Температура на основата:             >0˚С

При ниски температури:               бавно втвърдяване

При високи температури:             бързо втвърдяване

Втвърдяване:                                  след около 12 - 24 часа може да се върви по фугираната площ/ след

                                                         3 - 6 дни тя е готова за пълно натоварване

                                                         При дъжд/допълнително навлажняване времето за

                                                         втвърдяване може да се удължи с 24-48 часа, в зависимост от

                                                         температурата

Срок и условия за съхранение

12 месеца в неотворени опаковки, в сухи помещения, без опасност от замръзване

FUGLI® FESTE PFLASTERFUGE 25 кг цвят натурален

  • Код на продукта: цвят натурален кварцов пясък
  • Наличност: 40
  • Цена: 155.00лв.