• FUGLI® FUGENFESTIGER 1л.

Специален препарат за подсилване, заякчаване на пясъчни фуги с кварцов пясъц, при паважи от естествен камък и бетонни павета, както и покрития с плочи и клинкер на открито


Качествени характеристики

- За площи, ползвани от пешеходци                     

- също и при площи, изпълнени по нефиксиращ способ (без циментови и бетонни смеси- б.пр.)

- санира/ отстранява цепнатини на паважни фуги

- при ширина на фугите над 1 мм

- при дълбочина на фугите над 30 мм                 

- напълно подходящ също и за многопластови бетонни плочи

- може да се работи при  >7˚С температура на основата

 

Начин на работа

Подготовка

Фугите се почистват в  минимална дълбочина от поне 30 мм. Площта предварително основно да се почисти от всякакви замърсявания. Съседните повърхности трябва да бъдат покрити с подходящи, добре закрепени покрития.

Обработка

Фугите се попълват със сух материал (кварцов пясък или смес от трошен пясък/и дребен филц с големина от 0,3- 1,2 мм) и се помитат, докато повърхността на паветата се почисти от всякакви остатъци на попълващата смес.

Обработка със засилване на цвета на настилката.

Неразредената течност се пръска или директно от шишето със съответното приспособление за пръскане или с градинарска помпа за пръскане или с подходяща кана се налива до пълно насищане на фугата.

Отстраняване на излишното количество

Веднага след това излишната течност се отстранява с двуръбо гумено скуиджи. Остатъците (например във вдлъбнатините на настилката) веднага се изчистват с мокра гъба или кърпа. На първо време на повърхността на паветата остава много тънък филм/ покритие,  който засилва цвета им и ги предпазва от замърсяване. Този филм изчезва постепенно вследствие на прякото въздействие на атмосферните условия, както и на триенето.  Моля, в случай на колебание, преди да започнете обработката на цялата площ, направете проба върху малка част от нея.Това се препоръчва особено при многопластови бетонни плочи и павета/ чувствителни на външно въздействие материали.

Обработка БЕЗ засилване на цвета на настилката

Неразредената течност се изсипва директно от шишето само върху фугата до пълното и насищане. Остатъците върху повърхността на паветата или плочите веднага се отстраняват с влажна гъба или кърпа.

Окончателна обработка

При раздвижване на положените павета и плочи, преди всичко при нефиксиращия способ,  винаги може да се стигне до промени в основата и фугите, които причиняват  цепнатини във фугите. Ако се появи такава цепнатина във фугата,  този оптичен дефект  може да бъде лесно отстранен с пясък и нова обработка с течността за заякчаване на фугите. При порьозни настилки, както и при по-високи температури на основите, се увеличава разходът (това е в сила само за „обработката със засилване на цвета на настилката). При многопластови бетонни плочи и павета/ чувствителни на външно въздействие материали и/или ако не се иска засилване на цвета върху повърхността на паветата и плочите, се обработват само фугите (не е нужно предварително навлажняване). Вижте относно това „Обработка БЕЗ засилване на цвета!

Параметри при обработката

Време на обработка:                      30 минути при +20ºС

Температура на основата:             >7˚С

При ниски температури:               бавно втвърдяване

При високи температури:             бързо втвърдяване

Окончателно предаване:               След 48 часа може да се ходи по площта/                                

                                                         след 6 дни окончателно предаване

 

Срок и условия за съхранение

12 месеца, без опасност от замръзване ( сместа да се пази от директни слънчеви лъчи)

 


Информация за конкретната разходна норма ще намерите на нашия калкулатор.


Внимание: При порьозни настилки и по-високи температури на основата разходът се увеличава
FUGLI® FUGENFESTIGER 1л.

  • Код на продукта: 1 л.
  • Наличност: Няма в наличност
  • Цена: 26.40лв.