Личните данни, които получаваме от Вас при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Ние гарантираме, че данните Ви няма да бъдат предоставяни на трети лица под никаква форма или използвани за цели, различни от гореописаните. 


При Ваше желание можем по всяко време да изтрием потребителският Ви акаунт, заедно с всичките данни към него.